cách làm thịt cuộn rau chân vịt ngon

Công thức làm thịt cuộn rau chân vịt nướng phô mai

thịt-cuộn-rau-chân-vịt-và-pho-mai-1

Bây giờ các bạn từ từ cuốn thịt lại, nắn lại 2 đầu cho chặt rồi bọc lại với giấy