đường hóa học làm nước mía

Dùng đường hóa học để làm ly nước mía

20160523100037-nuoc-mia-1

Ngoài ra, anh này còn cho biết thêm: ”Nếu muốn nhiều nước hơn nữa thì có thể liên hệ với