thịt rừng

Hướng dẫn cách sơ chế thịt rừng

so-che

Rắn gồm có: Hổ đất, hổ hành, hổ mang, ri doi, ri cá, bông súng… Rắn hổ đất, hổ hành…